Werkwijze

Bij de behandeling van letselschadezaken is het niet slechts belangrijk om over kennis van zaken te beschikken, maar speelt ook de bekwaamheid van het voeren van onderhandelingen een belangrijke rol. Verreweg de meeste zaken worden immers in onderhandelingen beslist. Uit de praktijk blijkt dat de (in Nederland unieke) combinatie van advocaten- en medische kennis tot de beste resultaten leidt.

Aan te raden is om bij letselschade niet eerst onderzoek te ondergaan dat geŽntameerd wordt door de verzekeraar, maar direct contact op te nemen teneinde de uit te stippelen strategie te bepalen zodat een rechtvaardige gang van zaken gewaarborgd is en de schadevergoeding voor materiele en immateriŽle schade verkregen wordt waar u recht op heeft.

^ topVAN DER GOEN advocaten
Postbus 318
3760 AH Soest
Vredehofstraat 15
Tel: 035 601 50 80
Fax: 035 602 43 45
E-mail: info@vandergoen.nl
site by Emazing