Amerikaanse toestanden?

Onder de term “Amerikaanse toestanden” worden bepaald soort misstanden begrepen die in Amerika zouden bestaan. Steevast worden dezelfde voorbeelden aangehaald. Zoals die van het door de regen nat geworden schoothondje dat door zijn bazin in de magnetron gezet werd om te drogen om vervolgens miljoenen schadevergoeding kreeg van de leverancier van de magnetron, omdat deze in de gebruiksaanwijzing er niet had bijgezet dat het apparaat niet geschikt was voor het drogen van natgeregende schoothondje. Dat het schoothondje het niet overleefd had betekende dus dat de leverancier miljoenen moest betalen voor immateriële schade aan de eigenares.

Talloze mensen kennen dit verhaal en wat je ook zegt, het wordt nog steeds voor waar aangenomen. Dit ondanks het feit dat alweer jaren geleden een jurist op onderzoek is uitgegaan en nergens in Amerika deze “zaak” heeft kunnen achterhalen. Met andere woorden: zo’n zaak is er nooit geweest.

Ook andere zogenaamde zaken die wijzen op Amerikaanse toestanden zijn er vaak ofwel in het geheel niet geweest of schromelijk overdreven. Zoals de zaak van de vrouw die bij McDonalds koffie morste en zich verbrandde en miljoenen gekregen zou hebben omdat de koffie niet zo heet had mogen zijn. In werkelijkheid is er een veel lagere vergoeding uitgekeerd.

Degenen die zich beroepen op “Amerikaanse toestanden” weten eenvoudig niet waarover zij praten en baseren zich op een enkel krantenbericht waarbij in Amerika sprake is geweest van hoge vergoedingen. Niet gehinderd door enige kennis van zaken wordt hieruit afgeleid dat dit een algemeen verschijnsel in Amerika zou zijn en we er vooral voor moeten waken dat we voor dit virus uit Amerika niet worden besmet met alle gevolgen vandien.

Behalve het feit dat dergelijke gevallen sowieso de pers niet zouden halen als het geen uitzonderingen betrof (dan was het immers geen nieuwsfeit), verliezen de voor Amerikaanse toestanden bevreesde geheel uit het oog dat de toestand in Amerika niet te vergelijken is met de onze. Zo is er in Amerika sprake van juryrechtspraak waardoor het mogelijk is dat (meestal in uitzonderlijke gevallen) hoge vergoedingen worden toegekend. Deze halen dan de pers vanwege de uitzonderlijkheid.

Toen wij zelf betrokken waren bij de vergoedingsactie vanwege de legionellabesmetting hebben wij een globaal onderzoek ingesteld naar vergoedingen die in Amerika werden betaald en kwamen tot de (ook ons wel enigszins ontnuchterende) ontdekking dat deze ook naar Nederlandse maatstaven als vrij laag zouden worden gekwalificeerd.

Ook moet men bij de beoordeling van de in Amerika toegekende bedragen zich realiseren dat ook in ander opzicht de Amerikaanse situatie zich moeilijk met de Nederlandse laat vergelijken. Zo is het sociale stelsel veel minder ontwikkeld dan bij ons en zal een slachtoffer veel eerder dan bij ons afhankelijk zijn van de te claimen schadeloosstelling.

Ondanks dit alles is men er zo van overtuigd dat dit (dus in werkelijkheid niet bestaande) virus elk moment bij ons kan toeslaan, dat redelijke maatregelen niet worden genomen teneinde de positie van de slachtoffers te versterken.

Hoe bedroevend en betreurenswaardig dit ook is, in een bepaald stadium blijft er niets anders over dan toegevoegd leed te vertalen in geld. Op het terrein van de medische fouten zal het vrijwel in 100% van de gevallen om een verzekeringskwestie gaan ofwel in geval het ziekenhuis risicodrager is om een uitkering voor het ziekenhuis die daarvoor voorzieningen heeft getroffen.

^ topVAN DER GOEN advocaten
Postbus 318
3760 AH Soest
Vredehofstraat 15
Tel: 035 601 50 80
Fax: 035 602 43 45
E-mail: info@vandergoen.nl
site by Emazing